Ing.arch. Daniel Paterko

Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou
V letech 1990-99 studium ČVUT Fakulta architektury
1997-2009 člen studia Olgoj chorchoj
V roce 2010 založení vlastního ateliéru

Více →

2014 cgd 09 Tvůrčí počin je vyjádřením existence člověka a dnešní doba ho naplňuje touhou po kráse věcí, které nás obklopují. Galerie, muzea, ale i obchody se stávají chrámy dnešních dní. Snažíme se dotknout samy sebe skrze věci, které nás oslovují. Tak proč to neumožnit s grácií a odkazem na časy, kdy se krása hmoty snoubila s krásou ducha. Nominované věci si to jistě zaslouží. 2014 cgd 01 Celý prostor je tak koncipovaný jako vzpomínka na řecký chrám, na jeho velkorysost, jasnou a čitelnou kompozici. Používá základní kompoziční principy, symetrii, rytmus a proporce zlatého řezu. Díky použití elementárních prvků bílé barvy se stává pozadím pro jednotlivé vystavené předměty. Dává jim vyniknout a zároveň je povyšuje tím, že je vytrhává z kontextu všedních dní. Pomyslně je staví na piedestal. 2014 cgd 02 2014 cgd 03 2014 cgd 10 Do přední části se vstupuje do čtvercového nádvoří, lemovaného kolem dokola sochami, a uprostřed kterého jsou čtyři bazénky. Sochy jsou představovány dvanácti módními návrhy na krejčovských pannách postavených na podstavcích. V průhledech mezi nimi jsou na zdi umístěné fotografie. Jako obrazy, které se návštěvníkovi rytmicky střídají s pohledem na sochy. Bazénky jsou čtyři zasklené vitríny se šperky. 2014 cgd 06 Zadní část se uzavírá do sebe, jakoby chránila tajemství. Připomíná chrámovou celu, svatyni. Zde je uchováván produktový design. Čtyři prvky do čtverce, čtyři kouty, čtyři průhledy. Za svatyní je obrazárna s grafickým designem. 2014 cgd 05 Základní kompoziční osa propojuje všechny části a dává pocit směřování. Pomyslný cíl. Na jejím konci totiž stojí na podstavci cena pro vítěze. 2014 cgd 11 2014 cgd 04
← Domů
Copyright © 2010 Ing.arch. Daniel Paterko