Ing.arch. Daniel Paterko

Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou
V letech 1990-99 studium ČVUT Fakulta architektury
1997-2009 člen studia Olgoj chorchoj
V roce 2010 založení vlastního ateliéru

Více →

20011 cernosice pelikanovi 01 20011 cernosice pelikanovi 07 Objekt se nachází v Černošicích, v místě zástavby rodinnými domy. Pozemek o rozloze 668 m2 je mírně svažitý směrem k lesu, se kterým na východní straně hraničí. Z jihu a západu přiléhá k veřejné komunikaci a na severu sousedí s vedlejší parcelou.
Základní myšlenkou návrhu bylo navrátit domu jeho důstojnost, vytvořit z původně hospodářské zahrady zahradu rezidenční a co nejvíce ji propojit s obytným prostorem. Došlo k vyčištěním pozemku od všech přístavků, pouze s ponecháním původního domu. Ten se celkově zrekonstruoval a doplnil o nové hmoty, aby se tak zajistily současné plošné a kvalitativní požadavky investora na bydlení. Výsledný dojem vzniká kontrastem mezi starým a novým, které si nekonkuruje, ale navzájem se doplňuje a vytváří tak harmonický celek.
2009 10 cernosice pelikanovi 02 2009 10 cernosice pelikanovi 04 Na hlavní jižní fasádě umožnilo zvednutí hřebene odstranit vikýře po obou stranách rizalitu, tím narovnat střešní rovinu a v celé její ploše použít krytinu z pálených tašek. Okna v patře se přesunula do bočních štítů. Otvory v hlavním rizalitu byly zvětšeny a proporčně se tak sladila kompozice nové fasády. Dům tím získal jednodušší až archetypální formu, která působí nižším a méně hmotným dojmem. 20011 cernosice pelikanovi 02 20011 cernosice pelikanovi 08 20011 cernosice pelikanovi 14 Návrh tvoří kompozice několika menších objemů s rozdílnou výškou a velikostí, které jsou nalepené na původním domě. Je to jakási drúza. Dynamika hmot tvoří slepenec, který směrem k sousední parcele klesá. Nové přístavby jsou odsazené od hranice sousedního pozemku, jak je to jen možné. Původní objekt a malá velikost parcely, která neodpovídá současným regulativům, však neumožňovala dodržet předepsané odstupy od hranice sousedního pozemku. Přesto je celkový objem odlehčený a přináší sousedovi oproti původnímu stavu vyšší komfort oslunění a pocit otevřenějšího prostoru. Navíc nové hmoty nemají směrem k sousednímu domu žádná okna a garantují tím jeho soukromí. Většinou jsou obložené dřevem, které je v kontrastu s omítanou fasádou domu. Největší krabička bude porostlá popínavou rostlinou, která hmotu změkčí a propojí s prostředím zahrady. Bude pulzovat v rytmu ročních období. 20011 cernosice pelikanovi 10 20011 cernosice pelikanovi 09 Oproti původní dispozici je přidaný nový vstup na západní fasádě, směrem do Tyršovy ulice. Je doplněný krytým stáním pro auto a s místem pro sušení prádla, oddělené od pohledu souseda plnou stěnou. Původní vstup směrem z ulice Jiráskovy zůstává zachovaný a tvoří přechod mezi původním domem a novou přístavbou. 20011 cernosice pelikanovi 05 20011 cernosice pelikanovi 13 20011 cernosice pelikanovi 16 20011 cernosice pelikanovi 06
← Domů
Copyright © 2010 Ing.arch. Daniel Paterko