Ing.arch. Daniel Paterko

Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou
V letech 1990-99 studium ČVUT Fakulta architektury
1997-2009 člen studia Olgoj chorchoj
V roce 2010 založení vlastního ateliéru

Více →

2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 13 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 10 Z urbanistického hlediska se původní charakter funkčního využití území nemění, pouze se navyšuje kapacita ploch, daná potřebami stavební společnosti. Upravuje se provozní uspořádání pozemku, které jej dělí na dvě samostatné části. Každá část má svůj vlastní vjezd, což umožňuje nezávislost provozů a kontrolu pohybu osob a materiálu. Původní budova dílny a kanceláří při hranici pozemku je doplněná novou budovou dílen a skladů. Ta je orientovaná rovnoběžně se severní hranicí pozemku a vymezuje tak mezi sebou a přilehlým biokoridorem příjezdovou cestu na dílenský dvůr. Objekty jsou vůči sobě pootočeny o 37 stupňů a přirozeně tak určují reprezentativní prostor s parkovou úpravou. 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 001 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 005 Přestože kvalita objektů z druhé poloviny 20. století a jejich historická hodnota byla nízká, rozhodl se investor pro jejich zachování a kompletní přestavbu. Původní dílna byla se svou tektonikou zvolena jako určující prvek pro estetické ztvárnění nově zrekonstruované administrativy. Vzdálenosti jednotlivých žb rámů se propsaly do konstrukce nového ocelového skeletu nástavby a šířka oken ze skleněných tvárnic byla použita pro nový typ okna, který esteticky sjednotil rozdílné části budovy. Zděnou dvoupatrovou část, žb skelet dílen a novou nástavbu z oceli. Zůstaly zachovány rozdílné výšky objektu, které tak dávají tušit původní členění a zároveň je fasáda sjednocena cetrisovým obkladem a jednoduchým opakováním prvku okna, který odkazuje k estetice průmyslových objektů. Nová budova mechanizace je odlišená od administrativy jak členěním oken, tak druhem a barvou fasády. Na fasádu je použitá probarvená omítka světle pískové barvy a propojující krček mezi administrativou a dílnou je tmavě hnědý. 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 004 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 003 Nástup do administrativy a propojující chodníčky jsou vydlážděné dlažebními kostkami, ostatní zpevněné plochy mají živičný povrch, včetně parkovacího stání. Parkové úpravy prostoru zvyšují reprezentativnost nástupu a vnáší novou kvalitu do daného území. 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 05 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 06 2006 sidlo jestedska stavebni spolecnost 002
← Domů
Copyright © 2010 Ing.arch. Daniel Paterko