Ing.arch. Daniel Paterko

Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou
V letech 1990-99 studium ČVUT Fakulta architektury
1997-2009 člen studia Olgoj chorchoj
V roce 2010 založení vlastního ateliéru

Více →

hvozdna 1 Koncepci domu výrazně ovlivňuje charakter stavebního pozemku. Je umístěn na zlomu dvou linií stavebních parcel definovaných stavební čárou, s jediným bodem dopravní dostupnosti. Z tohoto důvodu byla hmota domu rozdělena na dvě menší části čtvercových půdorysů, vzájemně pootočených a orientovaných podle obou linií. Tím oba směry propojuje a zároveň zmenšuje celkové měřítko stavby, čímž se blíží přirozenému měřítku obvyklé zástavby v místě. hvozdna 11 hvozdna 7 I přes rozdělení hmot objekt působí podélným dojmem. Vzhledem ke značné svažitosti terénu by při použití klasické sedlové střechy bylo nutné buďto navýšit počet podlaží, a tím neadekvátně zvětšit hmotu domu, nebo přizpůsobit terén, což by si vyžádalo výrazné zarovnání, které by popíralo přirozený charakter místa. Proto návrh pracuje s více výškovými úrovněmi na terénu a šikmou komponovanou střechou, která v zásadě kopíruje svažitost terénu. hvozdna 3 Zvolené řešení umožňuje celkové odlehčení a snížení hmoty, tím pádem optimalizuje zásah do výhledu a oslunění sousedních parcel. Zejména v případě východní parcely, kdy střecha směrem k hranici pozemku výrazně klesá. Naopak na západní straně tvoří na fasádě trojúhelníkový štít, který odkazuje ke klasické sedlové střeše, a vytváří první dojem z domu při příjezdu do obce ze směru od Lužkovic. Pro vnímání navrhované střechy je určující vodorovná rovina okapu, která kopíruje stavební čáru, a od které střešní roviny stoupají. hvozdna 15 hvozdna 20 hvozdna 10 hvozdna 8 hvozdna 6 hvozdna 18 hvozdna 21 hvozdna 22 hvozdna 17 hvozdna 16 hvozdna 9 Autorská spolupráce: zpracováno ve Studiu Olgoj Chorchoj v pozici hlavního architekta projektu
Foto: Kristína Hrabětová
← Domů
Copyright © 2010 Ing.arch. Daniel Paterko