Ing.arch. Daniel Paterko

Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou
V letech 1990-99 studium ČVUT Fakulta architektury
1997-2009 člen studia Olgoj chorchoj
V roce 2010 založení vlastního ateliéru

Více →

2008 09 cernosice zdlhoty 02 Ze západu je pozemek vymezen místní obslužnou komunikací a hlavním železničním koridorem ve směru na Beroun a na východní straně pak končí prudkým svahem na břehu Berounky.
Dům tvoří tři hmoty se stejným čtvercovým půdorysem o rozměru 8,4 metru, které k sobě přiléhají a jsou vůči sobě posunuty o polovinu základny. Tvoří tak kompozici, která svým členěním zdrobňuje celkové měřítko a zároveň člení dispozici na jednotlivé funkční celky. Dvě hmoty, orientované směrem ke komunikaci a železnici jsou dvoupatrové a tvoří hlukovou a pohledovou bariéru, zatímco hmota směrem do zahrady je přízemní a na její střeše je terasa. Kvádry svým uspořádáním vytváří atrium, jakýsi záliv, otevřený jižnímu slunci, schovaný proti pohledům od ulice i od řeky, evokující pocit soukromí a bezpečí.
Odsazením domu od ulice vzniká předjezd před garáží s možností parkování aut.
2008 09 cernosice zdlhoty 01 Dispoziční řešení využívá členění na jednotlivá křídla. V první části se nachází vstup s šatnou, samostatná garsonka s vlastním zázemím, hala a pracovna. Ve druhé části je garáž a schodiště do suterénu a patra, spižírna a sklad zahradního nábytku. Třetí křídlo je čistě obytné, řešené jako otevřený prostor se sezením, jídelnou a kuchyní.
Jednotlivá křídla jsou opticky propojena přes celoprosklené atrium.
Patro je rozděleno na dvě části. Křídlo dětských pokojů s koupelnou a prádelnou, a křídlo rodičů s vlastní šatnou a velkou koupelnou. Z chodby a ložnice rodičů je výstup na terasu nad obytným prostorem.
2008 09 cernosice zdlhoty 03 2008 09 cernosice zdlhoty 04 2008 09 cernosice zdlhoty 09 2008 09 cernosice zdlhoty 10 2008 09 cernosice zdlhoty 11 2008 09 cernosice zdlhoty 06 Celkové vyznění je zamýšleno jako dům v sadu. Tomu i odpovídá jednoduchost, která tak dává vyznít kompozici oken a jednotlivých hmot domu. Předpokládá se omítaná fasáda neutrální barvy, v šedých odstínech, popřípadě šedočervených až šedohnědých, které dají vyniknout živosti a barevnosti zeleně v zahradě. 2008 09 cernosice zdlhoty 07 2008 09 cernosice zdlhoty 05 Autorská spolupráce: zpracováno ve Studiu Olgoj Chorchoj
← Domů
Copyright © 2010 Ing.arch. Daniel Paterko