Ing.arch. Daniel Paterko

Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou
V letech 1990-99 studium ČVUT Fakulta architektury
1997-2009 člen studia Olgoj chorchoj
V roce 2010 založení vlastního ateliéru

Více →

liberec kubelikova foto03 liberec kubelikova foto04 Navrhované řešení respektuje stávající objekt a přizpůsobuje se mu. Přístavba umožňuje celoroční provoz bazénu, který je přístupný z polozapuštěného suterénu. Zároveň však umožňuje otevření do zahrady a vysvahovaným zářezem je tak v letních měsících přístupný přímo z venku. Umístění bazénové haly přináší druhotně i novou kvalitu pro byt v přízemí. Její střecha se stává pobytovou terasou vyvýšenou nad terénem, ze které je možné po schodišti sejít na zahradu. Zároveň může sloužit jako reprezentativní prostor, kdy návštěva nemusí procházet přes byt, ale může vyjít přímo. Schodiště je z bezpečnostních důvodů uzavíratelné kovanou brankou. Terasa umožňuje vizuální kontakt s celou zahradou a dává pocit rozšíření užitné plochy bytu. liberec kubelikova 04 Nový objem přístavby vychází z proporcí domu a jeho původního členění. Podřizuje se a rozvíjí stávající hmotu v harmonický celek. Bazénová hala je zapuštěná do terénu o dva schodišťové stupně pod úroveň suterénu, z důvodu zajištění dostatečné světlosti místnosti. S ním je propojená v místech stávajících oken tak, aby nebylo potřeba zasahovat do nosné obvodové zdi domu. Směrem na jižní stranu je po celé své délce prosklená stěna, která umožňuje otevření do zahrady. Bazén má rozměr 7,5 x 3 metry a bude opatřený protiproudem. liberec kubelikova 02 liberec kubelikova 05 liberec kubelikova 06 liberec kubelikova 08 Pochozí terasa na střeše bazénové haly je v úrovni prvního patra. Přístup z obytných místností je v místě stávajícího okna, aby nebyla narušena statika domu, a nové dveře zachovávají členění původních prvků. Výška vyzděného zábradlí vychází z výšky podokenní římsy a navazuje na ni stejnou profilací. Potřebná normová výška zábradlí je doplněna ocelovou trubkou. Ta v místě schodiště může tvořit vrchní konstrukci branky, která uzavírá přístup na terasu. Provedení pochozí vrstvy terasy je předpokládané z dřevěných roštů, aby v letních měsících, vzhledem k jižní orientaci, nedocházelo k přehřívání plochy a následnému sálání tepla. liberec kubelikova situace liberec kubelikova pudorysy liberec kubelikova pohledy liberec kubelikova pohledy2
← Domů
Copyright © 2010 Ing.arch. Daniel Paterko